ေဒါက္တာ ဦးစိုးလြင္
    ဓမၼလမ္း- ၀ိပႆနာအဖဲြ႕၏ ဦးေဆာင္နာယက ဆရာ ေဒါက္တာ ဦးစုိးလြင္သည္ အဖ ဦးသန္းေအာင္ အမိ ေဒၚ၀င္းေမတုိ႔မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။
Read More

ရည္ရြယ္ခ်က္

- ဘုရားရွင္ ညႊန္ျပထားေသာ တစ္ေၾကာင္းတည္းေသာ လမ္းျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲၿငိမ္းေၾကာင္း သတိပဌာန္ နည္းလမ္းေကာင္းကို လက္ဆင့္ကမ္း မွ်ေ၀နုိင္ရန္။


- မိမိကိုယ္တိုင္လည္း ေန႕စဥ္ဘ၀မွာ ဓမၼအျမင္ျဖင့္ ေနထုိင္က်င့္သံုးတတ္ရန္။

READ MORE 

ကုသိုလ္ ပါ၀င္ႏိုင္ပါသည္

  • ဆရာေဒါက္တာ ဦးစိုးလြင္ ေရးသားေသာ တရားစာအုပ္မ်ား၊ နံနက္ခင္းေဟာၾကားေသာ တရားမ်ားကို ေရးသားထုတ္ေ၀ေသာ စာအုပ္မ်ား၊ တရားေဆာင္ပုဒ္မ်ားကို လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ရန္ ရန္ပံုေငြ
Read More

Activities & News

ဝိသုဒၶိမဂ္ ဓမၼလမ္း ဝိပႆနာ (မႏၲေလး) ဦးေဆာင္နာယက ဆရာေဒါက္တာစိုးလြင္ ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ သင္တန္းကို ၆၂လမ္း၊ ၂၂ ႏွင့္၂၃ျကား၊  တေကာင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေမလ ၁၉ ရက္ မွ၂၃ ရက္ တိုင္တိုင္ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၇ နာရီ...

ဝိသုဒိမဂ္ ဓမၼလမ္း ဝိပႆနာအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ နာယက ဆရာ ေဒါက္တာဦးစိုးလြင္ (မႏၲေလး) ၏ ဝိပႆနာ စင္တာ (ေျမပံု၊ ျပင္စာ) တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄)ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္မည့္ တစ္လ တရားသင္...

Article

Here is a news article.Here is a news article.Here is a news article.Here is a news article.Here is a news article.Here is a news article.Here is a news article.Here is a news

More From: Activities & News