၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ သင္တန္း(မႏၲေလး)

ဝိသုဒၶိမဂ္ ဓမၼလမ္း ဝိပႆနာ (မႏၲေလး) ဦးေဆာင္နာယက ဆရာေဒါက္တာစိုးလြင္ ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၅ရက္ သင္တန္းကို ၆၂လမ္း၊ ၂၂ ႏွင့္၂၃ျကား၊  တေကာင္းေက်ာင္းတိုက္တြင္ ေမလ ၁၉ ရက္ မွ၂၃ ရက္ တိုင္တိုင္ ေန႕စဥ္ နံနက္ ၇ နာရီမွ ၉ နာရီထိ သင္ျကားပါမည္။


နံနက္ ၉ နာရီ မွ ၁၁ နာရီ အထိ နားမလည္ေသာ ဓမၼမ်ား ေမးျမန္းႏိုင္ျပီး ဓမၼသာကစၦာအခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။


သင္ျကားမည့္ တရားမ်ားမွာ တရက္လွ်င္ ေခါင္းစဥ္တခု ျဖစ္ပါသည္။


၁။ အနိစၥ ဒုကၡ အနတၲ အသုဘ
၂။ အသိဆင္းရဲ အေနဆင္းရဲ
၃။ ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ႏွင့္သဘာဝ
၄။ ရုပ္ နာမ္ ႏွင့္ ကိေလသာ
၅။ ေျကာက္ျခင္း ကင္းသည့္ မေနာ တို႔ ျဖစ္ပါသည္။


စိတ္ဝင္စားသည့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား မည္သူမဆို တရားအလွဴခံ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ ျကြေရာက္ႏိုင္ပါသည္။