ဝိပႆနာ တရားသင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္

ဝိသုဒိမဂ္ ဓမၼလမ္း ဝိပႆနာအဖြဲ႕ ဦးေဆာင္ နာယက ဆရာ ေဒါက္တာဦးစိုးလြင္ (မႏၲေလး) ၏ ဝိပႆနာ စင္တာ (ေျမပံု၊ ျပင္စာ) တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၅) ရက္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၄)ရက္အထိ ဖြင့္လွစ္မည့္ တစ္လ တရားသင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္ၾကားပို႕ခ်မည္ ျဖစ္ပါသည္။


၁- ဝိပႆနာ အေျခခံ၊
၂- ဝိပႆနာဆိုင္ရာ အဘိဓမၼာ၊
၃- ပိဋကတ္ တရားေတာ္မ်ား၊
၄- ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဝိပႆနာ ရႈနည္းမ်ား

မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားမွာ
၁။ ေဒါက္တာ ေဒၚခင္ေမသစ္ - 092021564
၂။ ေဒါက္တာ သီသီ - 095182692
၃။ ေဒၚေရႊရည္လွ - 092037111
၄။ ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ- 095127005 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။