ဆရာဦးစိုးလြင္

ဓမၼလမ္း- ၀ိပႆနာအဖဲြ႕၏ ဦးေဆာင္ေဟာၾကားသူ ဆရာေဒါက္တာ ဦးစုိးလြင္သည္ အဖဦးသန္းေအာင္ အမိ ေဒၚ၀င္းေမတုိ႔မွ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ဖြားျမင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္မွ ဆရာ၀န္ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။

ဆရာသည္ ၁၉၈၉ – ၉၀ ခုႏွစ္တြင္ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး တည္ေထာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ နန္းေရွ႕ မႏၲေလး ဇီ၀ိတသံဃာ့ေဆး႐ုံ၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚေရႊရည္လွ ႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ၍ သမီး မထူးရည္လြင္ ထြန္းကားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေဒါက္တာ ဦးစုိးလြင္သည္ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

- ဆရာသည္ ၁၉၉၀-၉၁ မွစ၍ ဓမၼစာေပမ်ားကုိ ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ပါသည္။
မင္းကြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၊ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ႀကီး၊ ေဝဘူဆရာေတာ္ႀကီး၊ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ မဟာစည္ဆရာေတာ္ႀကီး၊ေတာင္ျမိဳ႔႔ မဟာဂႏၶာရံု ဆရာေတာ္ၾကီး၊ ပခုကၠဴဆရာေတာ္ႀကီး (အနိစၥဆရာေတာ္)၊ဖားေအာက္ေတာရ ဆရာေတာ္ႀကီးတို႔၏ တရားဓမၼမ်ားကို ေလ့လာမွတ္သားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ လယ္တီဆရာေတာ္ၾကီး၏ ဒီပနီေပါင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူ ခဲ့ေသာ ဆ႒သံဂါယနာတင္ ပိဋကတ္သံုးပံု ပါဠိေတာ္ (ျမန္မာျပန္) တို႔ကိုပါ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈ ေလ့လာခဲ့ပါသည္။

-၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စာဓမၼအျမင္မွ ခႏၶာဓမၼ အျမင္ေရာက္ေအာင္ လက္ေတြ႔ ၀ိပႆနာတရား အလုပ္ကုိ စတင္၍ ႏွလုံးသြင္း အားထုတ္ခဲ့ပါသည္။

- ၂၀ဝ၆ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလးႏွင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔တို႔၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဝိပႆနာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေျခခံ သေဘာတရားမ်ားကို စတင္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

- ၂၀ဝ၉ ခုႏွစ္တြင္ မႏၱေလး ေဆးတကၠသိုလ္ (၇၆-၈၂ ) စာသင္ႏွစ္၏ (၁၀) ၾကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲ၌ (ဓမၼလမ္းကို ေလွ်ာက္ၾကမယ္) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ဓမၼစာစုကို စတင္ ေရးသား၍ ဆရာ ဆရာမတို႔ကို ဓမၼႏွင့္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ရင္း သူငယ္ခ်င္းတို႔ကိုလည္း ဓမၼလမ္းေပၚေရာက္ေအာင္ ေခၚေဆာင္ခဲ့သည္။

၁၉၇၆- ၈၂ ခုႏွစ္ စာသင္ႏွစ္ ေဆးတကၠသုိလ္ (မႏၱေလး)တြင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားခဲ့ ေသာ သူငယ္ခ်င္း ဆရာ၀န္တစ္စု၏ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာ အသက္အရြယ္ရလာသည္ႏွင့္အမွ် တရား ဘာ၀နာဘက္ကုိလည္း တေျဖးေျဖး ေရာက္လာခဲ့ၾကၿပီး ဓမၼကုိ စိတ္၀င္စားသူ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စုေပါင္း ကာ “၀ိသုဒၶိမဂ္´´ ဓမၼလမ္း – ၀ိပႆနာအဖြဲ႕ကုိ တည္ေထာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။